Tutkimus: Joka kolmas suomalainen kokee olevansa asuntolainakelvoton

Omistusasuminen on Suomessa arvostettu asumismuoto, mutta kaikilla ei ole siihen mahdollisuutta. Bluestep Bankin tuoreen tutkimuksen mukaan joka kolmas suomalainen pitää mahdollisuuksiaan ostaa oma asunto huonoina. Saman verran kyselyyn vastanneista kokee, että pankit ovat sivuuttaneet heidät asuntolainaa hakiessa. Bluestep Bank, joka on erikoistunut tavallisten pankkien hylkäämien asiakkaiden asuntolainottamiseen, pitää taloudellista eriarvoisuutta asiana, johon pitää puuttua.

Käytännössä jokainen suomalainen on kiinnostunut taloudellisesta tilanteestaan. Kuitenkin yli puolet (54 %) suomalaisista kokee, että pystyy vaikuttamaan taloudelliseen tilanteeseensa vain vähän tai ei lainkaan. Ylivoimaisesti tärkein syy vaikutusmahdollisuuden puutteeseen ovat liian pienet tulot. Sitä mieltä oli peräti 52 prosenttia vastaajista, jotka mielestään pystyvät vaikuttamaan taloudelliseen tilanteeseensa vain vähän tai ei lainkaan. Tärkeimpänä tapana vaikuttaa omaan taloudelliseen tilanteeseen nähtiin mahdollisuus laittaa rahaa säästöön joka kuukausi (26 %).

Tiedot ilmenevät Axiom Insightin Bluestep Bankin toimeksiannosta helmikuussa 2022 toteuttamasta pohjoismaisesta kyselytutkimuksesta.

­Tutkimuksen mukaan suomalaiset jakautuvat kolmeen osaan oman asunnon hankinnan osalta: kolmasosalla (33 %) on jo omistusasunto, kolmasosa (29 %) pitää mahdollisuuksiaan hankkia omistusasunto hyvinä ja kolmasosa (31 %) pitää mahdollisuuksiaan huonoina.

– Omistusasuminen on tapa säästää ja hallita omaa taloutta, mutta joka kolmas suomalainen kokee, ettei hänellä ole mahdollisuutta saada asuntolainaa, ja yhtä monen mielestä pankit sivuttavat heidät asuntolainaa hakiessa, sanoo Bluestep Bankin Suomen maajohtaja Petri Matikainen.

Asuntomarkkinoiden ulkopuolelle jää luottokelpoisia suomalaisia vastoin tahtoaan

Bluestep Bank on Suomen markkinalla uusi toimija, joka on erikoistunut heikommassa taloudellisessa tilanteessa olevien henkilöiden asuntolainottamiseen.

– Toimintaperiaatteemme eroaa merkittävästi perinteisistä pankeista siinä, että lainanhakuprosessimme ei ole automatisoitu, vaan jokainen asiakas kohdataan henkilökohtaisesti ja arvioimme yhdessä asiakkaan kanssa hänen taloudellisen tilanteensa ja maksukykynsä. Riskikartoituksemme on huomattavasti normaalia syvällisempi ja yksityiskohtaisempi. Mahdollisuus ostaa oma asunto ei toki voi olla itsestäänselvyys, mutta nyt asuntomarkkinoiden ulkopuolelle jää myös ihmisiä, joilla olisi mahdollisuus suoriutua lainan takaisinmaksusta, jos heille vain myönnettäisiin laina, kertoo Matikainen.

Tutkimuksen mukaan mahdollisuuksiaan hankkia oma asunto pitävät huonoina erityisesti pelkän kansakoulun käyneet (65 %), pitkäaikaisella sairauslomalla olevat (65 %), vuokralla asuvat (57 %), yhden aikuisen lapsettomassa taloudessa asuvat (42 %) sekä määräaikaisessa työsuhteessa olevat (41 %).

Uudenlaiselle ajattelutavalle on kysyntää myös lainottamisessa

Valtaosa (66 %) asunnon omistavista on rahoittanut asunnon hankinnan lainalla perinteisestä pankista ja suurimmalla osalla (61 %) ei ollut haasteita asunnon ostamisessa. 14 prosenttia koki ongelmia lainan saamisessa ja 9 prosenttia käsirahan säästämisessä.

Asuntolainan saaneiden joukossa korostuvat etenkin yli 65-vuotiaat (83 %), vakituisessa työsuhteessa olevat (68 %) sekä kahden aikuisen taloudessa asuvat (ei lapsia 66 % ja lapsitaloudet 63 %). Vastaavasti niiden vastaajien joukossa, joilta asuntolaina on joskus evätty, korostuvat pelkän kansakoulun käyneet (25 %) ja yhden aikuisen lapsitaloudessa asuvat (28 %).

– Erilaisten asuntolainan saannin mahdollisesti epäävien syiden esille nostamisen sijaan pitäisi käyttää aikaa siihen, että nähdään haasteiden taakse ja tunnistetaan mahdollisuudet. Erilaiset ja erityyppiset työsuhteet lisääntyvät, joten uudenlaiselle ajattelutavalle on kysyntää myös lainoittamisessa, perustelee Matikainen.

Pankissa asiointi koetaan vaikeaksi

Kolmasosa (34 %) vastaajista kokee, että pankit ovat sivuuttaneet heidät, kun he ovat hakeneet asuntolainaa.

Yksi suurimmista syistä tähän on tietämättömyys: 22 prosentin mielestä heidän saamansa tiedot ovat olleet vaikeasti ymmärrettäviä ja 13 prosentin mukaan kukaan ei ole selittänyt, miten pankissa asiointi toimii. Etenkin 18–24-vuotiaat kokevat saamansa tiedot vaikeiksi ymmärtää. Lisäksi syiksi on koettu aiempi maksuhäiriömerkintä (15 %) tai vakituisen työpaikan puute (12 %).

Vastaajat tuntisivat, että pankit huomioivat heidät paremmin, jos pankki tarjoaisi erilaisiin elämäntilanteisiin sopivia lainoja (24 %), tarjoaisivat henkilökohtaista palvelua (19 %) tai jos lisätietoa olisi helposti saatavilla (14 %). 14 prosenttia vastaajista kokee, että pankit huomioivat heidät jo nyt.

– Tutkimuksemme kertoo, että taloudellinen eriarvoisuus rehottaa Suomessa. On luonnollista, että ihmisillä on erilaiset elämäntilanteet ja taloustilanteet, ja meidän pankkien tulisi pystyä palvelemaan ymmärrettävästi ja yhdenvertaisesti myös heitä, joilla ei ole yhtä vankka taloudellinen tilanne kuin muilla. Käymällä tarkasti läpi kunkin asiakkaamme taloudellisen tilanteen tehtävänämme on tarjota yhä useammalle mahdollisuus ottaa oma talous hallintaan. Omistusasunto on erinomainen säästökohde, sillä maksamalla asuntolainaa takaisin kerryttää omaa varallisuuttaan, Matikainen kannustaa.

 

Tietoa tutkimuksesta
Axiom Insightin Bluestep Bankin toimeksiannosta toteuttamassa tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten näkemyksiä taloustilanteestaan ja asuntolainoista. Tutkimus toteutettiin 7.–8. helmikuuta 2022 ja siihen vastasi 1 003 yli 18-vuotiasta suomalaista, jotka edustavat iältään, sukupuoleltaan ja asuinpaikaltaan kaikkia suomalaisia valtakunnallisesti. Vastaajat valittiin satunnaisotannalla CINT:n alustan kautta. Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on maksimissaan noin 5 prosenttiyksikköä.

 

Taloudellinen eriarvoisuus Suomessa 2022 – lue koko raportti tästä: https://www.bluestep.fi/talousvinkit/

 

Lisätietoja:

Petri Matikainen
Maajohtaja, Bluestep Bank Suomi
040 7688 487
petri.matikainen@bluestep.fi

 

Bluestep Bank AB (publ), filial i Finland on ratkaisukeskeinen asuntolainapankki sekä markkinajohtaja Pohjoismaissa omassa segmentissään. Vuonna 2005 perustettu Bluestep Bank toimii Ruotsissa ja Norjassa sekä Suomessa, jossa yritys aloitti toimintansa kesällä 2020. Bluestep Bankin tavoitteena on olla paras vaihtoehto niille ihmisille, jotka eivät syystä tai toisesta saa lainaa omasta tai muista perinteisistä pankeista. Bluestep Bankin tehtävänä on lisätä taloudellista yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa vastuullisesti ja tarjota yhä useammalle mahdollisuus ottaa oma talous hallintaan. Lisätietoa: www.bluestep.fi

 

Published 2022-05-09 09:30

Files

Name Files
Tutkimus: Joka kolmas suomalainen kokee olevansa asuntolainakelvoton