Tutkimus: Joka toinen yksinhuoltaja kokee pankkien syrjäyttävän heidät lainanhaussa

Yhden aikuisen lapsellisissa talouksissa asuvilla on eniten haasteita asuntolainan saamisessa ja asunnon ostamisessa. Parhaassa asemassa asuntolainakeskusteluissa ja asunnon ostamisessa ovat ydinperheet eli kahden aikuisen lapsitaloudessa asuvat. Perhe- ja asumismuodon vaikutusta pankkien kanssa asiointiin selvitettiin kaikkia suomalaisia edustavassa kyselytutkimuksessa, jonka toteutti Axiom Insight Bluestep Bankin toimeksiannosta.

Taloudellinen eriarvoisuus on arkipäivää myös tasa-arvoiseksi mielletyssä Suomessa. Tuoreen tutkimuksen mukaan yksi määräävä tekijä on perhemuoto: kun kyse on asuntolainan saamisesta, asunnon ostamisesta tai asiakassuhteesta pankin kanssa, sinkkuvanhemmat ovat heikoilla ja pariskunnat vahvoilla.

Eniten haasteita on ainoina aikuisina lapsitalouksissa asuvilla. He nimeävät muita vastaajia useammin suurimmiksi haasteiksi asunnon ostamisessa asuntolainan saamisen (39 % vastaajista), sen, että pankki ei ymmärrä heidän taloudellista tilannettaan (17 %) sekä tapaamisen saamisen pankin kanssa (9 %). Muilla vastaajaryhmillä on ollut näitä haasteita huomattavasti vähemmän.

Yhden aikuisen lapsitalouksissa asuvat rahoittavat asunnon ostamisen muita useammin lainaamalla tai saamalla rahaa läheisiltään tai lainaamalla erikoispankeista. 13 prosenttia asunnon omistavista, ainoana aikuisena lapsitaloudessa asuvista on rahoittanut asunnon oston läheisiltä saadulla rahalla ja 13 prosenttia erikoispankista lainatulla rahalla. Muissa perhemuodoissa vastaavat luvut jäävät 2–3 prosenttiin.

”Standardeista poikkeavat lainanhakijat ohitetaan helposti”

Lähes puolet (49 %) yhden aikuisen lapsitaloudessa asuvista kokee, että perinteiset pankit ovat syrjäyttäneet heidät, kun he ovat hakeneet asuntolainaa. Muita useammin he toivovat pankeilta paremmin erilaisiin elämäntilanteisiin sopivia lainoja ja tietoa eri kielillä.

Haasteista huolimatta yhden aikuisen lapsitaloudessa asuvat kokevat, että ovat tai voisivat olla pankeille tärkeä asiakas. 41 prosenttia heistä on tämän väitteen kanssa täysin samaa mieltä ja 36 prosenttia osittain samaa mieltä.

Myöskään yhden aikuisen lapsettomassa taloudessa asuvilla ei ole kovin vahvaa suhdetta pankkeihin. He pitävät muita useammin asunnonostomahdollisuuksiaan huonoina (42 %) ja ovat hakeneet asuntolainaa muita harvemmin: 43 prosenttia yhden aikuisen lapsettomassa taloudessa asuvista kertoo, ettei ole koskaan hakenut asuntolainaa, kun taas muiden vastaajaryhmien kohdalla luku on 28–31 prosenttia.

Pankit haluavat luonnollisestikin selvittää lainanhakijan maksukyvyn, ja yhden aikuisen taloudessa asumismenot ovat isommat kuin kahden aikuisen taloudessa asuvilla per henkilö. Standardeista poikkeavat lainanhakijat ohitetaan helposti, vaikka näissä tilanteissa pitäisi paremmin huomioida yksilölliset tilanteet ja käydä lainanhakijan tilanne perusteellisesti läpi, sanoo maajohtaja Petri Matikainen Bluestep Bankista.

Pariskunnat vahvimmilla pankkien kanssa

Vahvimmassa asemassa pankkien kanssa asioimisessa ja asunnon ostamisessa ovat kahden aikuisen talouksissa asuvat. He ovat yhden aikuisen talouksissa asuvia useammin sitä mieltä, että pankit ymmärtävät heidän elämäntilanteensa.

Kahden aikuisen lapsettomassa taloudessa asuvilla on myös muita useammin omistusasunto (48 %), ja kahden aikuisen lapsitaloudessa asuvat pitävät muita useammin asunnonostomahdollisuuksiaan hyvinä (43 %). Heille on myös muita useammin myönnetty asuntolaina (kahden aikuisen lapseton talous 66 % ja kahden aikuisen lapsellinen talous 63 %).

Kahden aikuisen lapsitaloudessa asuvat ovat muita useammin sitä mieltä, että pankit ovat heidän kaltaisiaan ihmisiä varten (47 % osittain samaa mieltä ja 40 prosenttia täysin samaa mieltä).

Asuntolainaa voi ja kannattaa hakea yksinkin eikä pidä ajatella, että ei kuitenkaan saa lainaa yksin. Asunnon vuokra voi olla kalliimpi kuin lainanlyhennys, joten ostaminen voi olla järkevämpi vaihtoehto. Esimerkiksi meille tulee paljon hakemuksia myös yhden aikuisen taloudessa asuvilta, jolloin käymme hakijan tilanteen perusteellisesti ja läpi, Matikainen kertoo.

 

 

Tietoa tutkimuksesta
Axiom Insightin Bluestep Bankin toimeksiannosta toteuttamassa tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten näkemyksiä taloustilanteestaan ja asuntolainoista. Tutkimus toteutettiin 7.–8. helmikuuta 2022 ja siihen vastasi 1 003 yli 18-vuotiasta suomalaista, jotka edustavat iältään, sukupuoleltaan ja asuinpaikaltaan kaikkia suomalaisia valtakunnallisesti. Vastaajat valittiin satunnaisotannalla CINT:n alustan kautta. Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on maksimissaan noin 5 prosenttiyksikköä.

 

Taloudellinen eriarvoisuus Suomessa 2022 – lue koko raportti tästä: https://cdn.bluestep.se/globalassets/060522bluesteprap_2022_rgb_finland669.pdf?contentId=21189

 

Lisätietoja:

Petri Matikainen
Maajohtaja, Bluestep Bank Suomi
040 7688 487
petri.matikainen@bluestep.fi

 

Bluestep Bank AB (publ), filial i Finland on ratkaisukeskeinen asuntolainapankki sekä markkinajohtaja Pohjoismaissa omassa segmentissään. Vuonna 2005 perustettu Bluestep Bank toimii Ruotsissa ja Norjassa sekä Suomessa, jossa yritys aloitti toimintansa kesällä 2020. Bluestep Bankin tavoitteena on olla paras vaihtoehto niille ihmisille, jotka eivät syystä tai toisesta saa lainaa omasta tai muista perinteisistä pankeista. Bluestep Bankin tehtävänä on lisätä taloudellista yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa vastuullisesti ja tarjota yhä useammalle mahdollisuus ottaa oma talous hallintaan. Lisätietoa: www.bluestep.fi

Published 2022-10-17 07:00

Modified 2022-10-20 10:47

Files

Name Files
Tutkimus: Joka toinen yksinhuoltaja kokee pankkien syrjäyttävän heidät lainanhaussa