60plusbanken är en del av initiativet Svårlurad! ‑ ska motverka bedrägerier

Bedrägeriförsöken ökar runt om i landet och har kommit att bli ett stort samhällsproblem. Allt fler människor utsätts för bedrägerier och särskilt drabbad är den äldre målgruppen. Sveriges banker har därför tagit ett gemensamt initiativ till en informationskampanj för att uppmärksamma problemet och komma med konkreta tips och råd om hur man själv kan skydda sig och sina närstående mot bedrägerier.

Initiativet Svårlurad! syftar, precis som det låter, till att man ska bli svårlurad. Kampanjen är rikstäckande och går som reklam i TV, sociala medier och genom dagspress. Målet med kampanjen är att sprida kunskap om hur man på bästa sätt skyddar sig mot bedrägerier för att förhindra att fler människor utsätts. Initiativet bidrar till nyttig information om bedragarens vanligaste tillvägagångssätt och har ett tydligt fokus på telefonbedrägerier riktade mot äldre personer.

60plusbanken tillsammans med övriga banker och Svenska Bankföreningen står gemensamt bakom initiativet för att öka allmänhetens kännedom om bedrägerier och för att uppmärksamma hur man kan skydda sig själv och närstående mot bedrägerier.

Viktiga budskap från Svårlurad!

  • Lägg på samtalet direkt om det känns konstigt, obekvämt eller stressande.
  • Logga aldrig in med din säkerhetsdosa eller BankID på någon annans uppmaning.
  • Banker ringer aldrig för att be dig logga in eller lämna ut personliga uppgifter.

Läs mer om initiativet Svårlurad hos 60plusbanken

För mer information vänligen kontakta:

Juan Navas, kommunikationschef, Bluestep Bank
+46 (0)70 306 2245
juan.navas@bluestep.se

Om 60plusbanken

60plusbanken lanserades 2020 och erbjuder skräddarsydda lånelösningar för personer som är över 60 år och äger sin bostad. Genom 60pluslånet hjälper vi kunder att på ett tryggt och ansvarsfullt sätt frigöra kapital från det egna boendet, utan att behöva flytta. 60plusbanken är en del av Bluestep Bank AB (publ) som är ett bankaktiebolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Mer information om Bluestep finns på koncernens hemsida.

Published 2023-02-28 11:02

Modified 2024-03-07 13:34