Bluestep Bank AB (publ) emitterar 2,25-åriga icke-säkerställda obligationer om 300 miljoner kronor

Lånenummer: 11

ISIN: SE0013361243

Lånedatum: 4 december 2023

Förfallodatum: 4 mars 2026

Volym: 300 miljoner kronor

Kupong: 3m Stibor + 1,50%

Listing: Nasdaq Stockholm

Emissionsinstitut: Nordea

För mer information vänligen kontakta:
Klas Lavemark, Head of Treasury
+46 70 547 5174

Eller besök www.bluestepbank.com

Published 2023-11-27 17:00