Bluestep Bank AB (publ) emitterar 4,1-åriga säkerställda obligationer om 1 000 miljoner kronor

Lånenummer: 10

ISIN: SE0020356350

Lånedatum: 19 oktober 2023

Förfallodatum: 19 november 2027

Senarelagd återbetalningsdag: 19 november 2028

Volym: 1 000 miljoner kronor

Kupong: 3m Stibor + 0,90%

Emissionsinstitut: SEB, Nordea och Danske Bank

För mer information vänligen kontakta:
Klas Lavemark, Head of Treasury
+46 70 547 5174

Eller besök www.bluestepbank.com

Published 2023-10-12 17:00

Modified 2023-10-12 17:03