Kompisavtal öppnar vägen in på bostadsmarknaden för fler

Många drömmer om att köpa en egen bostad, men för en ensam köpare kan det vara en svåruppnådd dröm. Nu gör Bluestep Bank bostadsmarknaden tillgänglig för fler genom att lansera Kompisavtalet och erbjuda bolån för kompisar. Tillsammans skapar det lägre trösklar till eget ägande för förstagångsköpare och singelhushåll.

En färsk undersökning visar att nästan hälften av respondenterna i åldersgruppen 18–34 har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden (41%). Siffran är högre för de som endast har gymnasial utbildning (49%). Likaså anser över hälften (52%) i åldern 18–34 att det är svårt att hitta en bostad som de har råd med. Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av Bluestep Bank.

− Det finns flera anledningar till att det är svårt att komma in på bostadsmarknaden. Bostadsbyggandet stagnerar, bostadspriser ökar, levnadsomkostnader stiger och kötiden till hyresrätter kan vara så lång som flera decennier. Ovanpå det läggs tuffa amorteringskrav. Samtidigt är marknaden på många sätt anpassad för par och att två personer delar på kontantinsats och utgifter. Den som inte har någon att dela kostnaderna med blir därmed särskilt utsatt, säger Solomona Kahsay, bolåneexpert på Bluestep Bank.

Bostadsmarknaden förändras och intresset för andra boendeformer ökar, som generationsboenden, flerfamiljsboenden och vänner som bor ihop. Bluestep Bank lanserar därför Kompisavtalet och ett bolån för kompisar, som möjliggör för vänner att köpa en bostad ihop. I Novusundersökningen svarar 4 av 10 av samtliga svaranden att de kan tänka sig att bo med en vän, och i åldersgruppen 18–34 är samma siffra närmare 6 av 10 (56%). Kompisavtalet fungerar ungefär som ett samboavtal, men är speciellt utformat för kompisar som ska äga en bostad ihop. Avtalet hanterar ägande, ansvar och ekonomi på ett säkert sätt för både låntagare och bank.

Kompisar som bor tillsammans räknas inte som sambos och omfattas därför inte av sambolagen. I stället gäller lagen om samäganderätt, som kan innebära att varje delägare har rätt till lika stor andel av vinsten vid en försäljning oavsett insats. För att undvika framtida konflikter är det därför viktigt att i förväg reglera ägandet och andra åtaganden kopplade till en gemensam bostad i ett Kompisavtal.

− Med Kompisavtalet och vårt erbjudande om bolån för kompisar ger vi nu fler en trygg väg in på bostadsmarknaden. Vi gjorde faktiskt en rundringning till de nio största bankerna, inklusive till oss själva, och samtliga tillfrågade beviljar inte bolån för kompisar eller gav otydliga besked. Nu ändrar vi på det, säger Solomona Kahsay.

− När önskade boendeförhållanden förändras måste vi som bank följa efter. Vi tycker inte att man ska behöva leva i en parrelation för att ha möjlighet att äga sitt hem. Därför uppmuntrar vi vänner att söka bolån tillsammans. Singelhushåll kanske inte har möjlighet att köpa en bostad, men tillsammans med en kompis fungerar det. Med Kompisavtalet öppnar vi en väg in på bostadsmarknaden för fler, avslutar Solomona Kahsay.

Avtalet kan användas av alla som vill reglera ägande, ansvar och gemensamma hushållsrelaterade kostnader, inklusive ett bolån, mellan vänner. Den är kostnadsfritt och kan laddas ner på www.kompisavtalet.se

För mer information vänligen kontakta:

Solomona Kahsay, bolåneexpert, Bluestep Bank
076-867 3233
solomona.kahsay@bluestep.se

Juan Navas, kommunikationschef, Bluestep Bank
070-306 2245
juan.navas@bluestep.se

Om Novusundersökningen
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Bluestep Bank. Den har skett via webb-intervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Intervjuer i slumpmässiga paneler garanterar representativa resultat, vilket innebär att resultaten är generaliserbara till den aktuella målpopulationen. Målgruppen är allmänheten 18–79 år i Sverige. Antal intervjuer är 1 011 st och fältperioden var 1–5 juni 2023.

Om Bluestep Bank
Bluestep Bank är en renodlad bolånebank, en utmanare på den nordiska bolånemarknaden och ett modernt alternativ till traditionella banker. Bluestep Bank har verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Genom att erbjuda bolån för fler, oavsett anställningsform eller kredithistorik, har Bluestep Bank sedan 2005 hjälpt tiotusentals människor att få inträde till bostadsmarknaden och ta kontroll över sin ekonomi. Bluestep Bank AB (publ) står under Finansinspektionens tillsyn. För mer information besök bluestepbank.com.

Published 2023-07-04 08:50

Modified 2023-07-04 09:14