Tutkimus: Miehille ja nuorille asunnon ostaminen on poikkeuksellisen tärkeää

Suomalaisten suhtautuminen asunnon omistamiseen vaihtelee sukupuolen ja iän mukaan. Asunnon omistaminen on suomalaismiehille tärkeämpää kuin naisille. Suomalaismiehistä lähes joka kolmas kokee, että oma koti pitää jossain vaiheessa omistaa, kun naisista noin kymmenys ajattelee samoin. Kaikkein tärkeintä oman asunnon hankinta on kuitenkin nuorille: 18–24-vuotiaista yli 35 prosenttia on sitä mieltä, että oma koti tulee omistaa. Vastaavasti yli 65-vuotiaista näin kokee vain 20 prosenttia. Tämä selviää asuntolainoihin keskittyneen Bluestep Bankin IRO Researchilla teettämästä tuoreesta tutkimuksesta

Asunnon omistaminen merkitsee suomalaismiehille enemmän kuin naisille, selviää Bluestep Bankin tuoreesta asumista koskevasta kyselytutkimuksesta. Tutkimukseen osallistuneista miehistä 29 prosenttia ajattelee, että asunto pitää ostaa jossain vaiheessa elämää, kun naiset voivat hyvin asua vuokrallakin. Vain 13 prosenttia naisista kokee, että oma koti kuuluu omistaa.

Kaikkein intohimoisemmin asunnon omistamiseen suhtautuvat kuitenkin nuoret.  Nuorista 36 prosenttia ajattelee, että asunto on omistettava, kun yli 65 vuotta täyttäneistä näin ajattelee vain 19 prosenttia ja 55–64-vuotiaista 15 prosenttia.

On mahdollista, että asenteet asunnon omistamista kohtaan vaihtelevat vähän taloussuhdanteidenkin mukaan. Keskustojen vuokrat ovat olleet korkealla jo jonkin aikaa ja asumistukea leikataan. Ehkä nämä tekijät ajavat nuoret ajattelemaan, että omistaminen olisi helpompi vaihtoehto.  Samalla kyse voi olla myös arvoista. Omistaminen nähdään Suomessa kannattavana ja elämää vakiinnuttavanakin seikkana, Bluestep Bankin Suomen maajohtaja Petri Matikainen kommentoi.

Bluestep Bank on taloudellista eriarvoisuutta vastaan taisteleva pankki, joka keskittyy maksukykyisiin asiakkaisiin, joille ei ole myönnetty asuntolainaa esimerkiksi siksi, että asiakkaalla on maksuhäiriömerkintä tai muu kuin vakituinen työsuhde.

Tutkimuksen mukaan tulotaso ei juuri vaikuta suomalaisten suhtautumiseen omistusasumiseen. Alle 30 000 euroa vuodessa tienaavista ja yli 70 000 euroa vuodessa tienaavista suomalaisista 18 prosenttia ajattelee, että asunto kuuluu omistaa jossain vaiheessa elämää. Sen sijaan keskituloisista (tulot 30 000–50 000€ vuodessa) joka kolmas (31 %) ajattelee, että kodin pitää olla oma.

Nuoret kokevat vuokraamisen stressaavaksi

Syitä hankkia oma asunto on useita. Tutkimuksessa korostuivat muun muassa halu maksaa asumisesta mieluummin itselle kuin toiselle (76 %), omistamisen edullisuus pitkällä aikavälillä (58 %) sekä varallisuuden kerryttäminen (36 %). Lähes joka viides (17 %) tutkimukseen osallistuneista kertoi myös, että asunnon hankintaan vaikuttaa se, että omistusasuminen tuntuu arvostetummalta kuin vuokralla asuminen. 
 
Nuorten kohdalla korostui myös vuokralla asumisen epävarmuus: 18–24-vuotiaista 60 prosenttia arvioi vuokraamisen aiheuttavan enemmän epävarmuuden tunnetta kuin asunnon ostaminen. 
 
– Asuntolainojen korkojen nousu huomioiden nuorten asenne omistamista kohtaan on yllättävä. Toisaalta nuoret näkevät tutkimuksen mukaan omistusasunnon muita vahvemmin myös omaisuuseränä. Ehkä varallisuuden kerryttäminen motivoi ottamaan asuntolainaa myös korkeimpien korkojen aikana, Matikainen sanoo.
 
Tutkimuksen mukaan 69 prosenttia suomalaisista asuu omistusasunnossa. Yksitoista prosenttia kaikista vastaajista asuu vuokralla vastentahtoisesti, ja 21 prosenttia ei edes halua omistaa asuntoaan, vaan on tyytyväinen vuokra-asumiseen.

– Asunnon omistaminen voi jäädä ihmisillä monesta tekijästä kiinni. Joko tulot ovat lainansaantiin liian pienet tai epäsäännölliset tai sitten henkilön omassa menneisyydessä on asioita, jotka ehkäisevät lainan saannin tavallisista  pankeista, Matikainen sanoo.

Katso kaikki tutkimustulokset täältä.

Lisätietoja:

Petri Matikainen
Bluestep Bank
Puh. 040 7688 487
petri.matikainen@bluestep.fi

 

Bluestep Bank AB (publ), filial i Finland on ratkaisukeskeinen asuntolainapankki sekä markkinajohtaja Pohjoismaissa omassa segmentissään. Vuonna 2005 perustettu Bluestep Bank toimii Ruotsissa ja Norjassa sekä Suomessa, jossa yritys aloitti toimintansa kesällä 2020. Bluestep Bankin tavoitteena on olla paras vaihtoehto niille ihmisille, jotka eivät syystä tai toisesta saa lainaa omasta tai muista perinteisistä pankeista. Bluestep Bankin tehtävänä on lisätä taloudellista yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa vastuullisesti ja tarjota yhä useammalle mahdollisuus ottaa oma talous hallintaan. Lisätietoa: www.bluestep.fi

Published 2023-09-29 15:00

Modified 2023-09-29 15:04