Bluestep Bank emitterar icke-säkerställda obligationer i SEK

Bluestep Bank AB (publ), (”Bluestep”), emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 2 000 miljoner SEK, enligt nedan:  

  • 700 miljoner SEK, med förfall i mars 2026, kupongränta 1,50%, ISIN SE0013361243
  • 1 300 miljoner SEK, med förfall i mars 2027, kupongränta 1,60%, ISIN SE0020356731

Emissionsdatum för obligationerna är den 22 mars 2024. Obligationerna kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.

I samband med emissionen genomförs även återköp om 248 miljoner SEK av Bluesteps utestående obligationer med förfall i april 2024 (ISIN SE0013102092). Efter återköpet är 802 miljoner SEK utestående i obligationen med förfall i april 2024.

Obligationerna emitteras under Bluesteps MTN-program om 5 miljarder kronor. Efter ovan nämnda transaktioner uppgår total utestående obligationsvolym till 3 602 miljoner SEK samt 550 miljoner NOK.

Danske Bank, Nordea och SEB agerade Joint Lead Managers för transaktionerna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Klas Lavemark, Head of Treasury
+46 70 547 51 74

Eller besök: www.bluestepbank.com

 

Published 2024-03-13 17:00

Modified 2024-03-13 17:01