Bluestep Bank AB (publ) har genomfört en utökning om 200 miljoner kronor av en säkerställd obligation

Bluestep Bank AB (publ) (“Bluestep Bank”) har genomfört en utökning om 200 miljoner kronor av det utestående obligationslånet med förfallodatum 19 november 2027 (Lån 10, tranche 2, ISIN SE0020356350).

Utökningen har genomförts under Bluestep Banks MTCN-program med ett rambelopp om 15 miljarder kronor. Efter utökningen är 1,2 miljarder kronor utestående under lån 10 och totalt 5,2 miljarder kronor är utestående under programmet.

Utökningen genomfördes till ett pris om 101,425% plus upplupen ränta, motsvarande en re-offer spread om 3m Stibor + 0,46%.

SEB agerade emissionsinstitut för transaktionen.

För mer information vänligen kontakta:
Klas Lavemark, Head of Treasury
+46 70 547 5174

Eller besök www.bluestepbank.com

Published 2024-05-31 17:00