Bluestep Bank emitterar Tier 2 obligationer i SEK

Bluestep Bank AB (publ), (”Bluestep”), har emitterat supplementärkapitalinstrument (Tier 2 obligationer) om 300 miljoner SEK med förfall i augusti 2034, med första möjlighet till inlösen i maj 2029 (förutsatt förhandsgodkännande från Finansinspektionen). Obligationerna löper med en ränta om 3m Stibor + 3,75%. ISIN SE0021512928. Emissionsdatum för obligationerna är den 22 maj 2024. 

Obligationerna kommer att noteras på Nasdaq Stockholm. Obligationerna emitteras under Bluesteps MTN-program om 5 miljarder kronor. 

Nordea och SEB agerade Joint Lead Managers för transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Klas Lavemark, Head of Treasury

+46 70 547 51 74

Eller besök: www.bluestepbank.com  

 

Published 2024-05-15 17:00

Modified 2024-05-15 17:22