Bluestep Bank Group och Riksförbundet Hjärnkoll inleder samarbete

Bluestep Bank Group och Riksförbundet Hjärnkoll har inlett ett samarbete med syftet att gemensamt höja medvetenheten kring kopplingen mellan finansiell ohälsa och psykisk ohälsa.
 

Enligt statistik från bl.a. Folkhälsomyndigheten och Lunds universitet är sambandet tydligt mellan ekonomiska utmaningar och psykisk ohälsa. Genom detta samarbete strävar Bluestep Bank Group och Riksförbundet Hjärnkoll att lyfta fram detta komplexa ämne och bidra till att öka förståelsen och medvetenheten runt dess konsekvenser.

- Genom att samarbeta med Bluestep Bank Group kan vi tillsammans lyfta fram vikten av att bryta ned stigman kring psykisk ohälsa och skapa en mer inkluderande samhällsdialog kring detta viktiga ämne, säger Maria Sundström, verksamhetschef, Riksförbundet Hjärnkoll.

I Sverige har tre av fyra personer antingen egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller känner någon i sin närhet som lider av det (statistik från Hjärnkolls undersökning) och enligt FN:s Världshälsoorganisation WHO är psykisk ohälsa en av de mest akuta utmaningarna för folkhälsan globalt sett.

Riksförbundet Hjärnkolls närmare 350 ambassadörer, som själva har erfarenhet av psykisk ohälsa eller är anhöriga till personer med psykisk sjukdom, kommer att spela en avgörande roll i detta samarbete. Deras berättelser och insikter är ovärderliga i arbetet med att sprida kunskap och minska stigmat kring psykisk ohälsa.

Det gemensamma målet för Bluestep Bank Group och Riksförbundet Hjärnkoll är att genom kunskapsöverföring och medvetandehöjande åtgärder bidra till en mer inkluderande och förstående samhällsdialog kring finansiell och psykisk ohälsa.

- Vi är övertygade om att genom detta partnerskap kan vi inte bara bidra till att öka medvetenheten kring kopplingen mellan finansiell och psykisk ohälsa, utan också aktivt arbeta för att förbättra människors livssituationer, säger Björn Lander, vd, Bluestep Bank Group.

Samarbetet lanseras officiellt under Almedalsveckan med ett gemensamt seminarium på temat privatekonomi och psykisk ohälsa.

För mer information vänligen kontakta:

Juan Navas, kommunikationschef, Bluestep Bank
+46 70 306 2245
juan.navas@bluestep.se

Annika Möllström, kommunikatör, Riksförbundet Hjärnkoll
+46 73 588 4145
annika.mollstrom@hjarnkoll.se

Om Riksförbundet Hjärnkoll
Riksförbundet Hjärnkoll är en ideell förening som arbetar med psykisk hälsa. Hjärnkoll strävar efter att minska stigma och öka kunskapen om psykisk hälsa och ohälsa. Hjärnkolls vision är att alla har lika rättigheter oavsett psykiska olikheter. Hjärnkoll startade 2009 som en attitydkampanj på uppdrag av regeringen, och med 15 regionala föreningar runt om i landet är idag rikstäckande.

Om Bluestep Bank Group
Bluestep Bank Group är en renodlad bolånebank, en utmanare på den nordiska bolånemarknaden och ett modernt alternativ till traditionella banker. Bluestep Bank har verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Koncernen erbjuder också kapitalfrigöringskrediter i Sverige för dem över 60 år genom varumärket 60plusbanken. Genom att erbjuda bolån till fler, oavsett anställningsform eller kredithistorik, har Bluestep Bank sedan 2005 hjälpt tiotusentals människor att få inträde till bostadsmarknaden och ta kontroll över sin ekonomi. Bluestep Bank AB (publ) står under Finansinspektionens tillsyn. För mer information besök bluestepbank.com

Källor:
Folkhälsomyndigheten

Lunds universitet
 

Published 2024-06-14 09:00