Den globala marknaden för kapitalfrigöringskrediter som 60pluslånet förväntas mer än fördubblas till år 2033

En ny rapport från European Pensions and Property Asset Release Group (EPPARG) och EY visar att den globala marknaden för kapitalfrigöringskrediter och sälj-och-bo-kvar-lösningar till äldre bostadsägare kan nå 50 miljarder dollar år 2033. Det är mer än en fördubbling av nuvarande storlek.

Rapporten Global Equity Release Roundtable 2023 bygger på data från marknadsledande bolag i 13 länder i Europa, Nordamerika och Australien, som bedöms vara bland de största marknaderna för denna typ av produkter.

– 60plusbankens uppdrag är att öka den ekonomiska inkluderingen av äldre och möjliggöra en bättre livskvalitet. Den här undersökningen synliggör efterfrågan av kapitalfrigöring över hela världen. Det svenska finansiella systemet exkluderar pensionärer genom att begränsa deras möjligheter att beviljas bolån. Kapitalfrigöring som 60pluslånet kan underlätta en säker pensionering för äldre bostadsägare som kan utnyttja sin egendom som en finansiell tillgång, säger Sandra Lilienberg, representant för 60plusbanken i EPPARG.

Rapporten slår bland annat fast:

• Det finns ett ökande behov av kapitalfrigöringskrediter på grund av förhöjda levnadskostnader och högre inflation.

• Den vanligaste typen av kapitalfrigöring är livslånga kapitalfrigöringskrediter, som finns tillgängliga i de flesta länder som omfattas av undersökningen, följt av sälj-och-bo-kvar- lösningar.

• Kapitalfrigöringskrediter är vanligtvis tillgängliga för kunder från 55 eller 60 års ålder, med en variation av fasta eller rörliga räntor i produkterna.

• Mest populärt globalt är produkter med utbetalning av ett engångsbelopp. Men även produkter med regelbundna utbetalningar, t.ex. månadsvis, eller med möjligheter till avrop efterhand vid behov, är tillgängliga i ett antal länder.

• Bristande kännedom om produkterna hos allmänheten anges som det främsta hindret för marknadstillväxt, följt av otillräcklig tillgång på finansieringskapital, särskilt i de europeiska marknaderna.

– Vi kommer att fortsätta att öka medvetenheten om kapitalfrigöringskrediter internationellt med tanke på de betydande sociala och ekonomiska fördelar som de medför. Vårt mål är att främja en gynnsam miljö som gör det möjligt för den globala kapitalfrigöringsmarknaden att nå sin fulla potential, som ett säkert och attraktivt alternativ för både investerare och äldre bostadsägare, säger Steve Kyle, generalsekreterare för EPPARG.

För mer information vänligen kontakta:
Juan Navas, kommunikationschef, Bluestep Bank
+46 (0)70 306 2245
juan.navas@bluestep.se

Om 60plusbanken
60plusbanken lanserades 2020 och erbjuder skräddarsydda lånelösningar för personer som är över 60 år och äger sin bostad. Genom 60pluslånet hjälper vi kunder att på ett tryggt och ansvarsfullt sätt frigöra kapital från det egna boendet, utan att behöva flytta. 60plusbanken är en del av Bluestep Bank AB (publ) som är ett bankaktiebolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Mer information om Bluestep finns på koncernens hemsida.

Published 2024-03-22 13:26