Bluestep Bank AB (publ) har tilldelats en investment grade rating om Baa2, Stable outlook av Moody’s

Ratingen är ett viktigt steg i den pågående diversifieringen av bankens finansieringsstruktur” säger Per-Arne Blomquist, styrelseordförande i Bluestep Bank.

Bluestep Bank har ett Medium Term Note-program med en låneram om fem miljarder kronor, med obligationer om SEK 200 miljoner utestående.

För ytterligare information, besök https://www.moodys.com/research/Moodys-assigns-first-time-Baa2-deposit-rating-to-BlueStep-Bank--PR_403506

Denna information är sådan information som Bluestep Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 juni 2019 kl. 08:20 CET.

För mer information vänligen kontakta:

Johanna Clason, CFO
+46 701 483 385

Eller besök www.bluestepbank.com  

Published 2019-06-24 08:20:00

Regulatory

Files

Name Files
Bluestep Bank AB (publ) har tilldelats en investment grade rating om Baa2, Stable outlook av Moody’s