Bluestep Bank avyttrar sin privatlåneportfölj till Svea Ekonomi

Bluestep Bank AB har ingått ett avtal med Svea Ekonomi angående försäljning av sin osäkrade privatlåneportfölj.

I början av februari 2020 beslutade Bluestep Bank att avveckla affärsområdet privatlån för att helt fokusera bankens strategiska inriktning på bolåneprodukter. Bluestep slutade därmed att erbjuda privatlån och den portföljen har därefter minskat. Privatlåneportföljen representerar idag 5% av Bluesteps totala utlåning. Resterande 95% är bolån.

Diskussioner om eventuell avyttring inleddes under hösten och intresset för portföljen har varit stort. ”Det känns betryggande att privatlåneportföljen nu tas över av Svea Ekonomi som har gedigen erfarenhet och erbjuder finansieringslösningar i Europa både till privatpersoner och till företag. De kommer fortsätta ta hand om våra kunder på bästa möjliga sätt. Samtidigt ser vi detta som ett viktigt steg för Bluestep när vi förtydligar vårt erbjudande som nordisk bolånebank”, säger Bluestep Banks VD Björn Lander.

Försäljningen innebär att befintliga privatlån kommer att löpa vidare som tidigare och existerande kunder kommer inte behöva agera på något sätt, men lånen kommer framöver förvaltas av Svea Ekonomi.

Per den 30 juni 2020 hade den avyttrade portföljen ett utestående lånebelopp om 863 miljoner kronor.

Svea är en finansiell företagsgrupp som grundades 1981. Med 2 000 anställda över hela Europa – skapar de administrativa och finansiella lösningar både för privatpersoner och även för små och stora företag i alla branscher. Läs mer på svea.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Björn Lander, Chief Executive Officer
Tel: +46 8 501 004 00
Mail: bjorn.lander@bluestep.se

Louise Bergström, Head of Investor Relations
Tel: +46 73 142 74 66
Mail: louise.bergstrom@bluestep.se

Denna information är sådan information som Bluestep Bank AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande fredagen den 27 november 2020 kl. 15:40 CET.

Published 2020-11-27 15:40

Regulatory

Files

Name Files
Bluestep Bank avyttrar sin privatlåneportfölj till Svea Ekonomi