Bluestep Bank informerar om att Bluestep Holding drar tillbaka förslag om utdelning

Styrelsen i Bluestep Holding AB har beslutat att dra tillbaka förslaget om utdelning till årsstämman 2020

Bluestep Holding AB äger 100% av Bluestep Bank AB (publ) och beslut om utdelning påverkar den konsoliderade situation som banken ingår i.

”Bluestep-koncernen har en mycket stark kapitalstruktur och god likviditet. Trots det väljer Bluestep att inte göra någon utdelning och följer därmed de riktlinjer som Finansinspektionen har skickat ut nyligen.” säger Per-Arne Blomquist, styrelseordförande Bluestep Holding.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Louise Bergström, Head of Investor Relations

Tel: +46 73 142 74 66

Louise.bergstrom@bluestep.se

Denna information är sådan information som Bluestep Bank AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 mars 2020 kl. 11:00 CET

Published 2020-03-31 11:03

Modified 2020-03-31 11:04

Regulatory

Files

Name Files
Bluestep Bank informerar om att Bluestep Holding drar tillbaka förslag om utdelning