Bluestep Bank AB (publ), (“Bluestep”) har genomfört en utökning om NOK 100 miljoner av det icke-säkerställda obligationslånet som löper till april 2024

NOK information

Lånenummer: 5

Tranche: 3

ISIN: NO0010965478

Lånedatum: 10 juni 2021

Förfallodatum: 8 april 2024

Utökningsvolym: NOK 100 Mkr

Sammanlagd utestående lånevolym efter utökningen: NOK 550 Mkr

Pris: 100,383% plus upplupen ränta

Re-offer spread: 3m Nibor + 0,57%

Emissionsinstitut: Nordea

 

För mer information vänligen kontakta:

Klas Lavemark, Head of Treasury 

+46 70 547 5174

Eller besök www.bluestepbank.com

Published 2021-06-03 17:00

Regulatory

Files

Name Files
Bluestep Bank AB (publ), (“Bluestep”) har genomfört en utökning om NOK 100 miljoner av det icke-säkerställda obligationslånet som löper till april 2024