Bluestep Bank AB (publ), (“Bluestep”) har genomfört utökningar om NOK 250 miljoner samt SEK 250 miljoner av de icke-säkerställda obligationslånen som löper till april 2024

NOK information

Lånenummer: 5

Tranche: 2

ISIN: NO0010965478

Lånedatum: 9 juni 2021

Förfallodatum: 8 april 2024

Utökningsvolym: NOK 250 Mkr

Sammanlagd utestående lånevolym efter utökningen: NOK 450 Mkr

Pris: 100,383% plus upplupen ränta

Re-offer spread: 3m Nibor + 0,57%

Emissionsinstitut: Nordea

SEK information

Lånenummer: 6

Tranche: 2

ISIN: SE0013102092

Lånedatum: 2 juni 2021

Förfallodatum: 8 april 2024

Utökningsvolym: SEK 250 Mkr

Sammanlagd utestående lånevolym efter utökningen: SEK 750 Mkr

Pris: 100,291% plus upplupen ränta

Re-offer spread: 3m Stibor + 0,55%

Emissionsinstitut: SEB

För mer information vänligen kontakta:

Klas Lavemark, Head of Treasury 

+46 70 547 5174

Eller besök www.bluestepbank.com

Published 2021-06-02 17:00

Regulatory

Files

Name Files
Bluestep Bank AB (publ), (“Bluestep”) har genomfört utökningar om NOK 250 miljoner samt SEK 250 miljoner av de icke-säkerställda obligationslånen som löper till april 2024