Kommuniké från Bluestep Bank AB (publ) extra bolagsstämma 2021

Bluestep Bank AB (publ) har på extra bolagstämma idag beslutat om vinstutdelning till ägaren.

Den 20 augusti 2021 meddelade Finansinspektionen att rekommendationen för banker att begränsa vinstutdelning upphör den 30 september 2021.

Bluestep Bank AB (publ) har haft en stabil intjäning och kapitaluppbyggnad under en rad år och denna positiva utveckling har fortsatt även under Covid-19 pandemin, vilket resulterat i en mycket stark kapitalsituation.

Bluestep Bank AB (publ) har därför idag på en extra bolagstämma beslutat om vinstutdelning till Bluestep Holding AB (ägare av 100 procent av aktierna i Bluestep Bank AB (publ)). Vinstutdelningen uppgår till totalt 205 000 000 kronor.

Även Bluestep Holding AB har idag beslutat om vinstutdelning om totalt 250 000 000 kronor. Detta beslut påverkar den konsoliderade situation som Bluestep Bank AB (publ) ingår i.

Ovan nämnda vinstutdelningar reducerar Bluestep Bank AB (publ) totala kapitalrelation med 2,5 procentenheter från 22,3 % till 19,8 % och den konsoliderade situationens kapitalrelation med 3,0 procentenheter från 21,9 % till 18,9 % per den 30 juni 2021. Det långsiktiga målet är en kärnprimärkapitalrelation om minst 16 %.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

 

Pontus Sardal, CFO
pontus.sardal@bluestep.se

Tel:  +46 701 499 315

Eller besök: www.bluestepbank.com  

Detta pressmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 oktober 2021 kl. 17:30 CET.

 

 

 

Published 2021-10-05 17:30

Modified 2021-10-06 08:19

Regulatory

Files

Name Files
Kommuniké från Bluestep Bank AB (publ) extra bolagsstämma 2021