Jayne Almond utsedd till styrelseordförande i Bluestep Bank AB (publ)

Bluestep Bank AB (Publ) har idag, på en extra bolagsstämma, utsett Jayne Almond till ny styrelseordförande för Bluestep Bank AB (publ). Den extra bolagsstämman har även beslutat att reducera antalet styrelsemedlemmar från sju (7) till sex (6).

”Jag känner mig stolt över att ha fått möjligheten att bidra med mina kunskaper och min erfarenhet från bolånesektorn till att forma Bluestep Bank för framtiden. Denna möjlighet kommer i en tid då Bluestep Banks tjänster behövs mer än någonsin förr då det makroekonomiska klimatet förändras snabbt. Jag ser fram emot att leverera värde till samtliga av våra intressenter men först och främst genom att öka den finansiella inkluderingen i dessa utmanande tider”, säger Jayne Almond, nyvald styrelseordförande i Bluestep Bank. 

Jayne har stor erfarenhet av den specialiserade bolånemarknaden i Storbritannien, vilket inkluderar att ha grundat Stonehaven, en innovatör på marknaden inom kapitalfrigöringskrediter, och som styrelseordförande Kensington, den största specialiserade bolåneaktören i Storbritannien. Utnämningen kommer i en tranformativ period i Bluestep Banks resa.

“Jag är glad över att välkomna Jayne Almond som ny styrelseordförande i Bluestep Bank. Hennes erfarenhet och kompetens är en perfekt match för Bluestep Bank och jag är säker på att hon kommer att bidra mycket på resan för fortsatt tillväxt för bolaget. Hon kan göra ett verkligt avtryck i vår strävan att realisera den stora marknadspotential vi identifierat”, säger Albert Gustafsson, partner inom EQT Private Equity och investeringsrådgivare till EQT VII:s fondförvaltare.

Bluestep Bank är för närvarande inne i en spännande fas och har levererat många strategiska milstolpar under de senaste åren såsom digitaliseringen av kundresan, en ny finansieringsmodell, expansion till Finland och utvecklingen av 60plusbanken i Sverige. Bluestep Bank kommer nu att fortsätta arbeta med nya initiativ för att ytterligare framtidssäkra verksamheten och tillvarata möjligheterna till fortsatt expansion.

“Jag vill även gärna passa på att tacka Per-Arne Blomquist å hela Bluestep Banks vägnar. Han har varit central i att driva bolagets utveckling sedan 2018. Per-Arnes bidrag till bolaget har varit viktigt och han har spelat en stor roll i att säkra Bluestep Banks position som den moderna, ledande och finansiellt inkluderande bolånebanken i Norden”, tillägger Albert Gustafsson.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Albert Gustafsson

Partner inom EQT Private Equity och investeringsrådgivare till EQT VII:s fondförvaltare

+ 46 768 78 93 28

Sofia Hagman Buhlin

Kommunikationschef, Bluestep Bank

+46 708 98 24 29

Eller besök: www.bluestepbank.com  

Detta pressmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 december 2022 kl. 08.30 CET.

 

Published 2022-12-07 08:30

Modified 2023-08-11 11:58

Regulatory

Files

Name Files
Jayne Almond utsedd till styrelseordförande i Bluestep Bank AB (publ)