Bluestep Bank förvärvar Bank2, en norsk specialiserad bolånebank och leverantör av refinansieringstjänster

Bluestep Bank AB (publ) (“Bluestep Bank”) är glada att meddela att bolaget har ingått avtal om att förvärva Bank2 ASA (“Bank2”), en norsk specialiserad bolånebank och leverantör av refinansieringstjänster. Köpeskillingen uppgår till cirka 1 miljard NOK.

Bank2 är en norsk bank som tillhandahåller specialiserade bolån och refinansieringstjänster exklusivt för den norska marknaden. Banken grundades 2005 och har hjälpt över 10,000 kunder sedan starten. Bank2 har en låneportfölj på cirka 4,5 miljarder NOK per Q1 2023, och har 36 anställda på huvudkontoret i Oslo, Norge. Bank2 verkar under banklicens i Norge och står under tillsyn av norska Finanstilsynet.  
 
Förvärvet av Bank2 kommer att stärka Bluestep Banks position som specialiserad bolåneleverantör i Norden, och ytterligare öka närvaron på den norska marknaden. Genom att kombinera Bank2:s djupa förståelse för marknaden och distributionskapacitet på den norska marknaden med Bluestep Banks effektiva operativa plattform och förstklassiga finansiering, kommer samgåendet att skapa en bank som är väl positionerad för att fånga den fulla potentialen i efterfrågan på specialiserade bolån i Norden och hjälpa ännu fler kunder att få innovativa bolåneprodukter. 
 
Kommentar från Björn Lander, VD, Bluestep Bank: 

”Idag markerar en betydande milstolpe för Bluestep Bank när vi tillkännager förvärvet av Bank2. Detta strategiska förvärv är en grundpelare i vår tillväxtstrategi och helt i linje med vårt uppdrag att hjälpa fler kunder till finansiell inkludering. Förvärvet kommer att ytterligare stärka vår position i Norden och möjliggöra för oss att erbjuda ännu bättre värde och tjänster till våra kunder. Vi ser fram emot att integrera med Bank2:s begåvade team och dra nytta av deras kapacitet för att driva vår fortsatta framgång och hjälpa fler kunder till finansiell inkludering.” 
 
Kommentar från Frode Ekeli, VD, Bank2: 
 
“Vi tror att kombinationen av Bank2 och Bluestep kommer att skapa en stark organisation och lägga en solid grund för bättre kundupplevelser och fortsatt lönsam tillväxt inom specialiserade bolån. Vi ser fram emot att bidra och använda bästa praxis och kapacitet från båda organisationerna för att nå den fulla potentialen hos de kombinerade teamen. Bank2:s åtagande att ta itu med samspelet mellan finansiell inkludering, egenmakt och mental hälsa är mycket väl anpassat till Bluestep och kommer naturligtvis att fortsätta även framöver.” 
 
Bluestep Bank har ingått ett avtal med de största aktieägarna i Bank2, som representerar cirka 71% av de utestående aktierna per den 21 juni 2023. Övriga aktieägare i Bank2 kommer att erhålla ett erbjudande om att tillträda aktieägaravtalet och överlåta sina aktier i Bank2 till Bluestep Bank på motsvarande villkor. 
 
Den överenskomna köpeskillingen uppgår till cirka 1 miljard NOK. Transaktionen kommer att finansieras genom en kombination av tillgängliga likvida medel, en kapitalökning från de befintliga aktieägarna i Bluestep Bank samt en övergång av vissa aktieägare i Bank2 till ett indirekt moderbolag till Bluestep Bank. Den resulterande kapitalsituationen kommer att vara i linje med tidigare kommunicerade kapitalmål.

Transaktionen är villkorad av sedvanliga myndighetsgodkännanden från Finanstilsynet i Norge, Finansinspektionen i Sverige och norska konkurrensmyndigheter samt vissa andra sedvanliga villkor. Transaktionen förväntas för närvarande slutföras under den andra delen av 2023. 

Bluestep Bank rådgavs av Advokatfirmaet Thommessen AS, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB och Kirkland & Ellis International LLP och KPMG. 
 
Bank2 rådgavs av Arctic Securities AS and Advokatfirmaet Haavind AS. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Björn Lander, VD, Bluestep Bank 
+ 46 73 673 1899 
bjorn.lander@bluestep.se

Juan Navas, kommunikationschef, Bluestep Bank 
+46 70 306 2245 
juan.navas@bluestep.se

eller besök: www.bluestepbank.com

Denna information är sådan information som Bluestep Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och den norska verdipapirhandelloven § 5-12. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 juni 2023, kl. 08:30 CET. 

Om Bluestep Bank 
Bluestep Bank är en renodlad bolånebank, en utmanare på den nordiska bolånemarknaden och ett modernt alternativ till traditionella banker. Bluestep Bank har verksamhet i Sverige, Norge och Finland och erbjuder även kapitalfrigöringskrediter genom 60plusbanken. Sedan 2005 har vi hjälpt tiotusentals människor att få inträde till bostadsmarknaden och ta kontroll över sin ekonomi. Bluestep Bank AB (publ) står under Finansinspektionens tillsyn. För mer information besök bluestepbank.com 

Published 2023-06-21 08:30

Regulatory