Kommuniké från Bluestep Bank AB (publ) extra bolagsstämma 2023

Bluestep Bank AB (publ) har på extra bolagstämma idag beslutat om vinstutdelning till ägaren Bluestep Holding AB.

Bluestep Bank AB (publ) har haft en stabil intjäning och kapitaluppbyggnad under en rad år. Styrelsen i Bluestep Bank AB (publ) har därför idag på en extra bolagstämma beslutat om vinstutdelning till Bluestep Holding AB (ägare av 100% av aktierna i Bluestep Bank AB (publ)). Vinstutdelningen uppgår till totalt 37 000 000 kronor.

Ovan nämnd vinstutdelning reducerar Bluestep Bank AB (publ) totala kapitalrelation med 0,4 procentenheter från 17,2% till 16,8% per 31 januari 2023. Kapitalrelationen för den Konsoliderade situationen påverkas inte. Det långsiktiga målet är en kärnprimärkapitalrelation om minst 16%.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pontus Sardal, CFO
pontus.sardal@bluestep.se
Tel:  +46 (0)70 149 93 15

Eller besök: www.bluestepbank.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2023 kl. 8:30 CET.

Published 2023-02-20 08:30

Regulatory

Files

Name Files
Kommuniké från Bluestep Bank AB (publ) extra bolagsstämma 2023