Tre nya styrelseledamöter utsedda i Bluestep Bank AB (publ)

Bluestep Bank AB (publ) har idag, på en extra bolagstämma, utnämnt Christopher Rees, Vesa Koskinen och Christian Shin Høegh Andersen till nya styrelsemedlemmar i Bluestep Bank AB (publ).

Christopher Rees, Vesa Koskinen och Christian Shin Høegh Andersen ersätter Toby Franklin, Albert Gustafsson and Simon Tillmo.

Christopher Rees har en omfattande bakgrund inom finanssektorn, senast som CFO och medlem av koncernledningen på Nordea, och med tidigare befattningar på Barclays Investment Bank, Morgan Stanley samt Merrill Lynch. Christopher är för närvarande styrelseledamot i Seerave Foundation, styrelseledamot i Hoist Finance AB och styrelseledamot för Kalix Capital UK Ltd

Vesa Koskinen är partner på EQT och började på företaget 2004. Han innehar en magisterexamen (M.Sc.) med inriktning mot ekonomi från Helsinki School of Economics.

Christian Shin Høegh Andersen är Managing Director på EQT, där han började i juni 2012. Innan han började på EQT arbetade Christian på McKinsey & Company. Han innehar en MBA-examen från Harvard Business School och en kandidatexamen (B.Sc.) i företagsekonomi och ekonomi från Copenhagen Business School.

"Vi är glada att välkomna Christopher, Vesa och Christian som nya medlemmar i styrelsen för Bluestep Bank. I vår fortsatta transformationsresa är det viktigt att vår styrelse har rätt kompetens för att leda Bluestep Bank framåt mot nästa fas av tillväxt och expansion. Med deras imponerande bakgrunder och kvalifikationer kommer Christopher, Vesa och Christian att utgöra ett mycket värdefullt tillskott. På hela företagets vägnar önskar jag dem alla varmt välkomna och ser fram emot den positiva påverkan deras expertis kommer att ha på vår resa," säger Jayne Almond, styrelseordförande på Bluestep Bank.

För mer information vänligen kontakta:
Juan Navas, kommunikationschef, Bluestep Bank
+46 70 306 2245
juan.navas@bluestep.se

eller besök: www.bluestepbank.com

Detta pressmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 oktober 2023 kl. 08:00 CEST.

Published 2023-10-06 08:00

Regulatory