Genomförande av den gränsöverskridande fusionen med Bank2 ASA

Vi hänvisar till pressmeddelandet från den 7 december 2023 om att styrelsen i Bluestep Bank AB (publ) (”Bluestep Bank”) godkänt genomförandet av en gränsöverskridande fusion inom koncernen mellan Bluestep Bank och Bank2 ASA (”Bank2”), med det förstnämnda som övertagande bolag (”Fusionen”). Det norska Finanstilsynet godkände Fusionen den 20 februari 2024 och den svenska Finansinspektionen meddelade den 7 mars 2024 sitt tillstånd till Bluestep Bank att verkställa fusionsplanen.

Bolagsverket har idag registrerat anmälan om registrering av genomförande av Fusionen. Fusionens rättsverkningar har därmed inträtt per idag och Bank2 har upplösts.

Kommentar från Björn Lander, VD, Bluestep Bank:

”Idag firar vi den framgångsrika gränsöverskridande fusionen av Bluestep Bank och Bank2, vilket markerar en milstolpe i vår resa. Med de juridiska och regelverksmässiga formaliteterna avslutade, skiftar vårt fokus nu till att integrera de två enheterna och främja en gemensam företagskultur – en som prioriterar våra kollegor, vår största tillgång. Ett betydande steg i denna riktning är Bluestep Banks flyt till Bank2:s kontor i Oslo i början av april, vilket symboliserar vårt åtagande för gemenskap och samarbete.”

”I framtiden ligger vårt fortsatta fokus på att förbättra kundupplevelsen. Genom att samverka tillsammans strävar vi efter att omdefiniera finansiell tillgänglighet, genom att erbjuda bolån skräddarsydda för att möta våra kunders olika behov. Detta understryker vårt åtagande för deras ekonomiska välbefinnande." 

För mer information, kontakta gärna:
Juan Navas, Kommunikationschef, Bluestep Bank

+46 70 306 2245
juan.navas@bluestep.se

Eller besök: www.bluestepbank.com

Published 2024-04-02 11:31

Modified 2024-04-02 11:32

Regulatory