Godkännande av fusionsplan från norska Finanstilsynet

Vi hänvisar till pressmeddelande från Bluestep Bank AB (publ) ("Bluestep Bank") den 7 december 2023 om att styrelserna i Bluestep Bank och Bank2 ASA ("Bank2") beslutat att underteckna en gemensam fusionsplan, som innebär att det ska genomföras en gränsöverskridande fusion inom koncernen mellan Bluestep Bank och Bank2 med det förstnämnda som övertagande bolag.

Det norska Finanstilsynet har idag meddelat sitt godkännande till fusionen. Genomförandet av fusionen är efter detta enbart förbehållet godkännande från svenska Finansinspektionen, samt uppfyllandet av vissa bolagsrättsliga villkor.

För mer information, kontakta gärna:
Juan Navas, Kommunikationschef, Bluestep Bank
+46 70 306 2245
juan.navas@bluestep.se

Eller besök: www.bluestepbank.com.

Published 2024-02-20 16:30

Modified 2024-04-26 19:07

Regulatory