Godkännande av fusionsplan från svenska Finansinspektionen

Vi hänvisar till pressmeddelande från Bluestep Bank AB (publ) ("Bluestep Bank") den 20 februari 2024 om det norska Finanstilsynets godkännande av en gränsöverskridande fusion inom koncernen mellan Bluestep Bank och Bank2 ASA ("Bank2") med det förstnämnda som övertagande bolag.

Den svenska Finansinspektionen har idag meddelat sitt tillstånd till verkställande av fusionsplanen. Genomförandet av fusionen är i och med detta enbart förbehållet uppfyllandet av vissa bolagsrättsliga villkor.

För mer information, kontakta gärna:
Juan Navas, Kommunikationschef, Bluestep Bank
+46 70 306 2245

juan.navas@bluestep.se

Eller besök: www.bluestepbank.com

Published 2024-03-07 14:26

Modified 2024-04-26 19:07

Regulatory